Vásárlói szerződés

Érvényes: 2013. március 26.-tól.

A Vásárlói szerződés a Megrendelő által ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon (telefonhívás,
vagy SMS útján), e-mail-en vagy a webáruházon keresztül történő megrendelése elküldésével
lép életbe. A kiszállítandó termék(ek) mindaddig a JCS Média Kft. tulajdonát képezik, amíg
a kézbesítést követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre kerül.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A szerződés nyelve: magyar.

I. Az Eladó:

1.) A www.jcsmedia.hu webáruházat a JCS Média Kft. üzemelteti, a továbbiakban Eladó.

2.) Az Eladó adatai:

- Név: JCS Média Kft..

- Székhely: 1044. Budapest, Szondi u. 49.

- Telephely: 2151. Fót, Hargita u. 61.

- Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-188255, bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

- Adószám: 12415281-2-41

II. A szolgáltatás igénybe vétele:

1.) A www.jcsmedia.hu webáruházban a megrendelések leadására lehetőség van ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon (telefonhívás, vagy SMS útján), e-mail-en és / vagy a webáruház rendszerén keresztül. A rendeléssel kapcsolatban az Eladó e-mail-en küld tájékoztatást a Megrendelő felé.

A rendeléssel kapcsolatos adatok módosítására a Megrendelőnek lehetősége van ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon (telefonhívás, vagy SMS útján) és / vagy e-mail-en keresztül. A megrendelés elküldéséhez a webáruházban regisztráció nem szükséges, a Megrendelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok elküldésével rendel.

A szerződéskötés magyar nyelven történik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.jcsmedia.hu webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte
és az Eladó között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre. A szerződés írásos szerződésnek minősül. A szerződést a www.jcsmedia.hu webáruház rendszere elektronikusan iktatja, ahhoz
a Megrendelő és a webáruház ügyfélszolgálata is utólag hozzáfér.

2.) A megrendelés menete:

A ww.jcsmedia.hu webáruházban a megrendelések leadására a Megrendelőnek a következő lehetőségei vannak:

- Megrendelés ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon:

A 06-20-928-1450 ügyfélszolgálati mobiltelfonszámon, munkanapokon reggel 9 órától délután
17 óráig, telefonhívás, vagy SMS útján, a következő adatok megadásával: a termék(ek) neve(i),
a megrendelő neve, a  megrendelő telefonszáma és a pontos szállítási cím: irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az emiatt felmerülő technikai problémákért
a JCS Média Kft. nem vállal semmiféle felelősséget!

- Megrendelés e-mail-en:

Az iroda@jcsmedia.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: a termék(ek) neve(i),
a megrendelő neve, a  megrendelő telefonszáma és a pontos szállítási cím: irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az emiatt felmerülő technikai problémákért
a JCS Média Kft. nem vállal semmiféle felelősséget!

- A www.jcsmedia.hu webáruház rendszerén keresztül:

A termék(ek) virtuális kosárba történő elhelyezésével, a virtuális kosár megrendelésével
és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kitöltésével: a megrendelő neve,
e-mail címe, telefonszáma és a pontos szállítási cím: irányítószám, város, utca, házszám,
emelet, ajtó.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az emiatt felmerülő technikai problémákért
a JCS Média Kft. nem vállal semmiféle felelősséget!

Az Eladó a megrendelésről automatikus, azonnali visszaigazolást küld. Amennyiben
a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen további tisztázásra szoruló kérdés merülne fel,
az Eladó 24 órán belül telefonon (szóban), vagy írásban (e-mail-en) tájékoztatja a Megrendelőt.

3.) Fizetési mód:

A Megrendelő a megrendelés ellenértékét a következő módokon egyenlítheti ki:

- Utánvét esetén készpénzes fizetéssel az átadó MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat részére;

- Személyes vásárlási lehetőség esetén készpénzes fizetéssel.

4.) Szállítás és feltételei:

A Megrendelő a megrendelt terméket utánvéttel vagy személyes vásárlási lehetőséggel veheti át.
A termék átvételének módját a Megrendelő a megrendeléskor jelöli meg.

- Szállítás utánvéttel:

Magyarország területén:

- amennyiben a megrendelt termékek összértéke 4996.- Ft. alatti összeg,
a szállítás költsége: 1299.- Ft.,

- amennyiben a megrendelt termékek összértéke 4996.- Ft., vagy 4996.- Ft. feletti összeg,
a szállítás költsége: 649.- Ft.,

függetlenül a megrendelt termék(ek) számától.

A szállítási idő maximum 1-2  munkanap, ettől eltérő szállítási időről az Eladó telefonon (szóban), vagy írásban (e-mail-en) tájékoztatja a Megrendelőt. A szállítási határidőn belül az Eladó
a megrendelt termék(ek)et az MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat részére szállításra átadja. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék a Megrendelő általi átvételekor juttatja el
a Megrendelő részére a számlát.

5.) Árak:

A www.jcsmedia.hu weboldalon a termék(ek) az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó fogyasztói vételára(i) vannak feltüntetve.

Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termék(ek)et és árakat. Készleten nem lévő termék(ek) esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A termék kiszállításának költsége a weboldalon megjelenik.

III. Egyéb rendelkezések:

1.) Garancia:

Az Eladó a webáruházban található termékekre fél év garanciát vállal. A garancia az Eladó által kibocsátott számla bemutatásával érvényesíthető. Az Eladó kizárólag a DVD-k gyártása során keletkezett működési hibákért vállal garanciát, az egyéb, a használat során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállal.

A garancia a megrendelés napján lép érvénybe és a megrendelés napjától számított fél év múlva lejár. A hibás termék(ek)et az Eladó kicseréli vagy a termék(ek) árát visszatéríti a Megrendelőnek
amennyiben a csere nem lehetséges abban az esetben, ha a hiba bizonyíthatóan a gyártás során keletkezett.

A garanciális csere terméket vagy a visszatérítés összegét az Eladó saját költségén juttatja el
a Megrendelő részére.

Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A megvásárolt termék(ek)re vonatkozó szavatossági vagy garanciális igényét jelezheti levélben irodánk levelezési címén vagy elektronikus formában e-mail-en:

JCS Média Kft.

- E-mail: iroda@jcsmedia.hu

- Levelezési cím: 2151 Fót, Hargita u. 61.

2.) A felelősség korlátozása:

Az Eladó nem felelős az alábbiakért:

- Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért.

- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

- Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

- Az Eladó webáruházában való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Különös tekintettel a technikai teljesítményekre
és a felmerülő esetleges hibákra.

A JCS Média Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból következtek is be azok:

- Az interneten küldött és / vagy fogadott bármely adat sérülése.

- Bármilyen technikai hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a webáruház hibátlan és akadálytalan működését és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás, bármely kommunikációs terminálban.

- Bármely levél - függetlenül attól, hogy milyen formában lett a JCS Média Kft.-nek továbbítva -,
de főleg bármely adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba és annak technikai következményei.

- A Megrendelő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait bármiféle károsodástól, illetve illetéktelen felhasználóktól.

3.) Az elállás joga:

A távollévők között kötött szerződésekről szóló, 117/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárlástól számított 8 munkanapon belül a Megrendelőnek elállási joga van
a következő feltételekkel:

- A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 5.§d pontja szerint, a Felek eltérő megállapodása hiányában
a Megrendelő nem gyakorolhatja a 4.§ szerinti elállási jogot hang, ill. képfelvételeket tartalmazó termék(ek)re, valamint számítógépes szoftver(ek)re vonatkozóan, tehát a DVD lemez(ek)re nem vonatkozik az elállás joga, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

- Az elállás joga a ww.jcsmedia.hu webáruházban vásárolt azon termék(ek)re vonatkozik, melyeket
a Megrendelő kibontatlan, hiánytalan csomagolásban visszajuttat az Eladó címére.

Az elállás joga nem vonatkozik a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termék(ek)re, amennyiben a termékek károsodása az átvétel után keletkezett.

- Amennyiben a vásárlástól való elállást a Megrendelő csak a csomag kiszállítása után jelzi, akkor
a szállítási költség a Megrendelőt terheli.

- A vásárlástól való elállás szándékát a Megrendelőnek e-mail-en kell bejelentenie:
az iroda@jcsmedia.hu e-mail címre, a vásárlástól számított 8 munkanapon belül.

- Elállás esetén a termék a levelezési címünkre küldendő vissza:
JCS Média Kft. 2151 Fót, Hargita u. 61.

Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a megrendelt termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerült költségeket.

- A visszaérkezett termék(ek) ellenértékét az Eladó 30 munkanapon belül visszatéríti a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra.

4.) Panaszügyintézés:

A Megrendelő észrevételeit, a webáruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait
a következő elérhetőségeken teheti meg:

- Ügyfélszolgálati mobiltelefonszám: 06-20-928-1450 (Munkanapokon: 09.00-tól 17.00-ig.)

- E-mail: iroda@jcsmedia.hu

- Levelezési cím: 2151 Fót, Hargita u. 61.

Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre 1-2 munkanapon belül válaszol.

5.) Egyéb feltételek:

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 

Keresés az oldalon:

A kosár tartalma:

A kosár üres:

0 Ft


KEDVEZŐ HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI AJÁNLAT!

SPÓROLJON A POSTAKÖLTSÉGEN!

Amennyiben a honlapon található termékek közül minimum bruttó
4996.- Ft.
értékben rendel, akkor
a JCS Média állja a szállítási költség felét, ami így csak 649.- Ft.!

Tisztelt Megrendelőink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018.08.18. (szombat) és
2018.08.27. (hétfő
között
leadott megrendeléseik
2018.08.28. (kedden) kerülnek postázásra és várhatóan
2018.08.29. (szerdán) kézbesítésre.


Elnézésüket kérve az esetlegesen okozott kellemetlenségekért, köszönjük szíves megértésüket és türelmüket!